Header
HKK hem

12 juli 2014

Nationell utställning

Ort: Tvååker

Adress: Övrevi IP

Arrangör: Hallands Kennelklubb

Gruppindelning:

lör: 1-10, alla grupper

Avslutad utställning