Header
HKK hem

12 juli 2013

Internationell utställning

Ort: Tvååker

Adress: Övrevi IP

Arrangör: Hallands Kennelklubb

Gruppindelning:

fre: 1–10, alla grupper

Avslutad utställning