Header
HKK hem

15 juli 2011

Internationell utställning

Ort: Tvååker

Adress: Övrevi IP

Arrangör: Hallands Kennelklubb

Gruppindelning:

fre: 1-10, alla grupper

Avslutad utställning