Header
HKK hem

13 juli 2013

Nationell utställning

Ort: Tvååker

Adress: Övrevi IP

Arrangör: Hallands Kennelklubb

Gruppindelning:

lör: 1–10, alla grupper

Avslutad utställning