Header
STOKK hem

7 augusti 2011

Nationell utställning

Ort: Stockholm

Adress: Vallentuna Flygfält

Arrangör: Stockholms Kennelklubb

Gruppindelning:

sön: 1 - 10, alla grupper

Avslutad utställning